Menú > Catàleg d'activitats - Educació infantil > Detall activitat
Classe a la biblioteca (Biblioteca Elisenda de Montcada)

ITINERARI
Biblioteca

DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil, primària i secundària.

OBJECTIUS
  • Donar a conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.
  • Mostrar els diferents tipus de recursos on poder trobar informació.
  • Donar a conèixer el fons de la biblioteca.
  • Promoure la biblioteca com a espai d'aprenentatge i descoberta.
  • Aprendre a valorar els recursos electrònics de qualitat

  • PROGRAMA
  • Benvinguda i presentació de la biblioteca, a càrrec del personal de la biblioteca.
  • Classe a la biblioteca, a càrrec del mestre.

  • DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
    La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una classe sobre un tema concret amb materials del fons i els recursos de les biblioteques.

    És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per tal de poder preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament de l'activitat d'acord amb el requeriments de la sessió.

    El propòsit és que els alumnes facin servir els materials de la biblioteca pel seu aprenentatge a través de la consulta de diferents fons d'informació.

    En tot moment, el professor serà l'encarregat del contingut que vol treballar durant la sessió.

    DOCUMENTACIÓ
    Alumnes

    Tutors
  • Bibliografia dels materials preparats
  • Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de llibre...)

  • REQUISITS
    Informar a la biblioteca del tema a treballar.
    Es necessiten dos mestres o un mestre i un acompanyant per les visites on s'hagin de fer dos grups per fer consultes als ordinadors.

    OBSERVACIONS
    Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
    Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.

    DURADA I LLOC
    La durada de l'activitat és d'1h i es realitzarà a la biblioteca.

    ORGANITZA
  • Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
  • Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
  • Responsable de la reserva de dates: Laura Expósito (expositoll@diba.cat)


  • TERMINI D'INSCRIPCIÓ
    Fins al 16 de juny de 2023.

    MÉS INFORMACIÓ
  • Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
  • Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als responsables corresponents.

  • Ajuntament de Montcada i Reixac