Menú > Catàleg d'activitats - Cicle inicial > Detall activitat
Coneix la biblioteca (Biblioteca Elisenda de Montcada)

ITINERARI
Biblioteca

DESTINATARIS
Alumnes de cicle inicial de primària.

OBJECTIUS
 • Donar a conèixer la biblioteca de manera pràctica i fomentar-ne el seu ús.
 • Conèixer les normes de conducta de la biblioteca.
 • Acostar els llibres als infants i fomentar el gust per la lectura.
 • Treballar els hàbits de silenci i l'escolta atenta.

PROGRAMA
 • Benvinguda i presentació.
 • Visita a la biblioteca, especialment a la sala infantil i/o l'espai de petits lectors.
 • Tastet de llibres: tria de contes i/o préstec al grup/classe.
 • Contes a cau d'orella.

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
 • Què és una biblioteca?
 • Com comportar-se a l'interior de la biblioteca.
 • El respecte a un espai que és de tots i el fet de compartir.
 • Organització dels llibres per seccions a nivell molt bàsic.
 • Temps de lectura i descoberta de llibres.
 • Explicació d'entre 1 i 3 contes.

A petició del tutor es pot adaptar la sessió al grup/classe i en aquest sentit acceptem suggeriments i propostes de treball per les diferents sessions i interessos del grup.
Els tutors i les tutores que vulguin podran endur-se lots de llibres en préstec (contes o de coneixements) per treballar a l'aula. S'ha d'acordar prèviament amb la biblioteca per que puguin preparar els documents.

Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
 • Posar ordre
 • Garantir que treballen tots
 • Vetllar perquè tothom treballi al mateix ritme
 • Avisar els alumnes que no es comportin (actitud, soroll...)


DURADA
1 hora, aproximadament.

DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Carta per als pares i mares del desenvolupament de la visita a la biblioteca.
Grup classe
 • Un carnet de biblioteca (de grans dimensions) per portar i penjar a la classe.
 • Altra documentació que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita.

Tutors/es
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de llibre, etc...).

ORGANITZA
 • Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
 • Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
 • Responsable de la reserva de dates: Laura Expósito (expositoll@diba.cat)


TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins el 16 de juny de 2023.

MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
Per a qualsevol consulta:

Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada
, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als responsables corresponents.
Ajuntament de Montcada i Reixac