Menú > Catàleg d'activitats - Cicle inicial > Detall activitat
Cooperem jugant!

DESTINATARIS
Alumnat de cicle inicial de primària.

TEMÀTICA
Educació per la pau.
Educació per al desenvolupament.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
En aquest taller es treballen els següents ODS: ODS4 (educació de qualitat), ODS5 (igualtat de gènere), ODS10 (reducció de les desigualtats), ODS16 (pau, justícia i institucions sòlides).

OBJECTIUS
Treballar els valors del respecte per un mateix i cap els altres, animar l'alumnat a cooperar en lloc de competir amb els altres i animar-los a participar en jocs no competitius i a gaudir-ne, fomentar els valors de la tolerància i la generositat, iniciar a l'alumnat en l'hàbit d'expressar les seves opinions, sensacions, sentiments i emocions provocats per les activitats i incentivar un cert esperit crític i autocrític.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
El taller es desenvolupa a través de jocs i diverses dinàmiques de grup que ajuden a l'alumnat a pensar i buscar solucions positives a situacions concretes de la seva vida quotidiana, especialment en la relació amb els seus companys i companyes.

L'activitat s'inicia amb un petit joc de presentació per crear un ambient de confiança. A continuació es realitzen petites dinàmiques pensades per treballar cadascun dels valors que el taller té com a objectiu. Després de cada dinàmica es comenten els resultats i s'anima als infants a reflexionar sobre la seva manera d'actuar. Per finalitzar es recullen de forma plàstica les conclusions del treball de la sessió.

ITINERARI
Es recomana donar continuïtat al treball d’aquest taller amb l’activitat “Contes africans per la pau" per tal de seguir promovent la cultura de pau, planificada pel cicle mitjà de primària.

MATERIAL
Aula espaiosa amb pissarra i equip de música per fer sonar el CD.

DURADA
1,30 hores.

CALENDARI
Durant tot el curs escolar.

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbit de Cooperació i Solidaritat, a través de l'entitat Irènia, Jocs de Pau.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 7 d'octubre de 2022.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.
Ajuntament de Montcada i Reixac