Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
Classe a la biblioteca (Biblioteca Elisenda de Montcada)

ITINERARI
Biblioteca

DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil, primària i secundària.

OBJECTIUS
 • Donar a conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.
 • Mostrar els diferents tipus de recursos on poder trobar informació.
 • Donar a conèixer el fons de la biblioteca.
 • Promoure la biblioteca com a espai d'aprenentatge i descoberta.
 • Aprendre a valorar els recursos electrònics de qualitat

 • PROGRAMA
 • Benvinguda i presentació de la biblioteca, a càrrec del personal de la biblioteca.
 • Classe a la biblioteca, a càrrec del mestre.

 • DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
  La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una classe sobre un tema concret amb materials del fons i els recursos de les biblioteques.

  És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per tal de poder preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament de l'activitat d'acord amb el requeriments de la sessió.

  El propòsit és que els alumnes facin servir els materials de la biblioteca pel seu aprenentatge a través de la consulta de diferents fons d'informació.

  En tot moment, el professor serà l'encarregat del contingut que vol treballar durant la sessió.

  DOCUMENTACIÓ
  Alumnes

  Tutors
 • Bibliografia dels materials preparats
 • Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de llibre...)

 • REQUISITS
  Informar a la biblioteca del tema a treballar.
  Es necessiten dos mestres o un mestre i un acompanyant per les visites on s'hagin de fer dos grups per fer consultes als ordinadors.

  OBSERVACIONS
  Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
  Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.

  DURADA I LLOC
  La durada de l'activitat és d'1h i es realitzarà a la biblioteca.

  ORGANITZA
 • Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
 • Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
 • Responsable de la reserva de dates: Laura Expósito (expositoll@diba.cat)


 • TERMINI D'INSCRIPCIÓ
  Fins al 16 de juny de 2023.

  MÉS INFORMACIÓ
 • Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
 • Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als responsables corresponents.

 • Ajuntament de Montcada i Reixac