Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
Aigua plis-plàs: ús i abús de l'aigua

DESTINATARIS
Alumnat del cicle mitjà de primària.

TEMÀTICA
Educació en valors
Respecte pel medi ambient
Canvi climàtic
Gestió de l'aigua

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
En aquest taller es tracten els ODS següents: ODS6 (aigua neta i sanejament), ODS11 (ciutats i comunitats sostenibles), ODS13 (acció pel clima), ODS15 (vida d'ecosistemes terrestres).

OBJECTIUS
Conèixer la importància de l’aigua per a la vida de tots els éssers vius.
Conèixer la interdependència existent en el tema de l’aigua en les diferents zones de la Mediterrània.
Familiaritzar-se amb la terminologia que gira al voltant de l’aigua (usos, el cicle de l’aigua, la depuració, causes de contaminació…).
Reflexionar sobre què podem fer per a racionalitzar l’ús de l’aigua i mantenir-la neta.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Introducció sobre els diferents usos que donem a l’aigua, la seva importància i la disponibilitat d’aigua a la Terra.
Ens situem a la Mediterrània a través d’un recorregut sonor pel cicle de l’aigua i pels països de la Mediterrània que els alumnes hauran de seguir amb la imaginació.
A partir de l’experiència anterior aprofundim en el tema de la climatologia i les similituds/diferències de les diverses zones mediterrànies.
Joc de taula: dividits en equips, els alumnes hauran de fer un recorregut per la Mediterrània, al llarg del qual aniran recollint targetes amb problemes relacionats amb el mal ús de l’aigua i targetes amb les corresponents solucions. Entre tots hauran d’anar aparellant els problemes amb les seves solucions de manera que no hi ha guanyadors/es ni perdedors/es, sinó un esforç conjunt per a la cooperació.
Com a conclusió de l’activitat prendran nota de tot allò que poden fer cada un d’ells pel que fa a les mesures d’estalvi i no contaminació de l’aigua.

METODOLOGIA
Vivencial i participativa, amb l’ajut d’un jocs de taula, fomentant la reflexió sobre l’entorn conegut i també la realitat més llunyana d’altres països.

MATERIAL
Una aula amb taules i cadires mòbils per poder fer una taula “gegant” per posar-hi el tauler del joc i l’alumnat assegut al voltant.
Equip de música o ordinador per fer sonar un CD.
Opcional: “Google Earth” instal·lat: Si es disposa d’ordinador amb accés a Internet, pissarra digital o canó de projecció.

DURADA
1 hora o 1 hora i 30 minuts.

CALENDARI
Durant tot el curs escolar.

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbit de Cooperació i Solidaritat, a través de l’entitat Irènia, Jocs de Pau.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 7 d'octubre de 2022.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.

Ajuntament de Montcada i Reixac