Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
Un mar especial


DESTINATARIS
Alumnat de 3r i 4t de primària.

TEMÀTICA
Educació per la pau.
Interculturalitat.
La diversitat.

OBJECTIUS
  • Mostrar la igualtat dins la diversitat de la regió mediterrània per la via de l'alimentació.
  • Començar a reconèixer els països de la costa mediterrània mitjançant un mapa de la regió.
  • Introduir la noció de “clima mediterrani”.
  • Descobrir quins són els ingredients de les receptes més habituals i els seus orígens (mar, terra, animal, vegetal).
  • Donar a conèixer l'origen àrab del nom d'alguns ingredients.
  • Mostrar que la cuina dels països de la Mediterrània utilitza els mateixos ingredients.
  • Treballar amb alguns condiments i espècies més habituals de la Mediterrània.
  • Treballar el sentit de l'olfacte.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Amb una metodologia molt interactiva i participativa, basada en la pregunta-resposta on aprofitarem els coneixements previs que ja té l'alumnat i amb l'ajuda del mapa, començarem amb una presentació de la regió mediterrània i aquells trets característic que defineixen “la mediterraneitat” (clima, dieta, tradicions, etc.). A continuació ens centrarem en la dieta i, jugant a fer una paella com a exponent d’un plat típic del nostre país, els infants aniran aportant els diferents ingredients. A continuació relacionarem els productes alimentaris d’una regió amb el seu clima i identificarem els trets característics del clima de la regió mediterrània. A continuació presentarem 6 plats típics, de 6 països de la mediterrània, i 6 espècies diferents que aprendrem a reconèixer per la vista, olfacte i gust (opcional). Per acabar farem un treball de plàstica amb les espècies en el qual entre tots elaborarem una plata de servir menjar.

ITINERARI
Es recomana en la mesura del possible, treballar el concepte de “mapa” presentant als infants mapes de Catalunya, Espanya, Europa i Mapamundi.

MATERIAL
L’activitat es fa a la mateixa aula, caldrà distribuir l'alumnat en 6 grups.
Cola líquida (que no sigui de barra) per enganxar paper, pinzells (petits) per a cada grup i pots de iogurt o gots de plàstic per posar-hi la cola líquida.
Una cartolina gran (mida DIN-A-2) per poder enganxar el “collage” que faran els infants.
Si és possible, ordinador amb accés a Internet amb el programa “Google Earth” instal·lat i canó de projecció.

DURADA
1,30 hores.

CALENDARI
Durant tot el curs escolar.

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbit de Cooperació i Solidaritat, a través de l’entitat Irènia, Jocs de Pau.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 7 d'octubre de 2022.


Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.

Ajuntament de Montcada i Reixac