Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Concurs Petit Poeticae (11a edició)

ITINERARI
Concursos

INTRODUCCIÓ
El concurs de poesia infantil PETIT POETICAE, s'inclou dins del cicle de poesia POETICAE, que es realitza a la primavera i que inclou diverses activitats a l'entorn de la poesia. Per tal que pugueu fer una bona planificació us fem un avançament de les bases i les dates del concurs que es publicaran definitivament cap a finals de gener del 2023.

CONVOCATÒRIA
Hi haurà una única convocatòria en la qual podran participar tots els nois i noies del cicle inicial, mitjà i superior, nascuts entre 2010 i 2016 (ambdós inclosos) i que compleixin les bases següents.

BASES
1. S’establiran tres categories segons els anys de naixement:
Categoria A: Nascuts el 2016 i 2015
Categoria B : Nascuts el 2014 i 2013
Categoria C: Nascuts el 2012, 2011 i 2010

2. Els poemes poden ser escrits en català o castellà, indistintament, escrits a l’ordinador o manuscrits, per una sola cara. El jurat pot desestimar el treball presentat si la lletra escrita a mà no és prou clara com per poder llegir el poema íntegrament.

3. El tema del poema i l'extensió és lliure. Els poemes han de ser originals i inèdits. Cada participant pot presentar un màxim de tres poemes.

4. Els participants poden optar entre presentar la seva obra en format paper o en format electrònic. La presentació dels poemes acompanyats d’un dibuix i/o imatge serà valorada positivament pel jurat.

5. En cas que la presentació es faci en paper, cada poema s'ha de presentar en fulls DIN A4, dins d’un sobre tancat, a l'exterior del qual s'ha d’especificar el nom del concurs i la categoria. Cada poema s'ha de presentar per separat, dins d’un sobre diferent. Al sobre hi ha d'haver el nom, cognoms, adreça, telèfon, any de naixement i edat de l'autor.

6. En cas que la presentació es faci per correu electrònic, caldrà enviar el poema en un arxiu que es pugui obrir fent servir un processador de text. El correu electrònic ha d’indicar a l'assumpte el nom del concurs i la categoria, i ha d’incorporar les dades següents: nom, cognoms, telèfon, adreça, any de naixement i edat de l'autor.

7. Els exemplars presentats no es retornaran.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALL
El mes d'abril del 2023, data definitiva a concretar amb la publicació final de les bases. Els treballs es presentaran a qualsevol de les dues biblioteques públiques de Montcada i Reixac o a l’adreça de correu electrònic: b.montcada.em@diba.cat

PREMIS
S’escollirà un poema guanyador per a cadascuna de les categories. Els premis consistiran en lots de material escolar i llibres.
El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho creu convenient, o bé, destacar, amb un accèssit, algun altre poema.

JURAT
• Un/dos membres de les Biblioteques Públiques de Montcada.
• Un/dos membre de la Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Montcada i Reixac
• Un membre especialitzat del món de la literatura i la poesia.

VEREDICTE
El veredicte i lliurament de premis es farà públic a finals d’abril/principis de maig de 2023 a la Biblioteca Elisenda de Montcada. Al mateix temps, els poemes premiats es penjaran al blog de les Biblioteques de Montcada i també al Facebook i al web de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

LLIURAMENT DELS TREBALLS
Biblioteca Pública Montcada i Reixac Centre (c. Tarragona, 32). Tel. 93 492 59 59
Biblioteca Pública Can Sant Joan (c. Turó, 45). Tel. 935 75 19 01
En l’horari habitual de les biblioteques.
Per correu electrònic, a l’adreça b.montcada.em@diba.cat
Ajuntament de Montcada i Reixac