Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Tu pots triar

DESTINATARIS
Alumnes de 5è d'educació primària.

OBJECTIUS
Conèixer les normes socials referents a la circulació.
Raonar els avantatges i els conflictes que genera la circulació.
Ser conscients de les situacions que poden comportar un perill i prendre les precaucions necessàries per evitar-lo.

PROGRAMA
1a sessió: Visionat del vídeo "Sis dilemes, la película planteja situacions de risc a la via pública, al final de la història els alumnes han de discutir què farà el protagonista.

2a sessió: circuit de bicicletes.

CARACTERÍSTIQUES
Comptarà amb el suport tècnic de la policia local del municipi.

ITINERARI
Aquesta temàtica es comença a treballar a 1r "La cadireta segura" i a 3r "Caminem segurs". També s'ofereixen activitats d'educació viària a secundària obligatòria i postobligatòria.

ORGANITZA
Policia Local, col·labora regidoria d'Educació.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 31 d'octubre de 2022.

Més informació: http://www.gencat.cat/transit/edums_cataleg/FITXERS/files/lacangur/video03.html
Ajuntament de Montcada i Reixac