Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Taller Montekandamo: La Montcada Medieval

DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària i de 1r cicle d'ESO.

DESCRIPCIÓ
Aquest taller pretén ser un viatge als orígens de Montcada a l'època medieval, tot endinsant-nos en el paisatge, la societat i les relacions que s'establien entre els diferents estaments, les formes de vida i la quotidianitat d'uns dominis que gaudien d’un bé molt molt escàs, l'aigua!

METODOLOGIA
A través de materials diversos, recrearem la societat estamental de l’Edat Mitjana, descobrint-ne les relacions entre ells, el paper dels pagesos i dels gremis així com dels grans senyors de Montcada.

DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.

PREU
62,5 € grup.

CALENDARI
Tot l'any.

ORGANITZA
Museu Municipal de Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. museumunicipal@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.

Més informació: https://www.montcada.cat/temes/museu/
Recursos relacionats
Montekandamo, els orígens medievals de Montcada
 pdf  1,43 Mb) - Data de publicació: 18-07-2013
Montekandamo, els orígens medievals de Montcada
 pdf  1,43 Mb) - Data de publicació: 18-07-2013
Ajuntament de Montcada i Reixac