Menú > Catàleg d'activitats - 1r Cicle ESO > Detall activitat
Vivim o convivim

DESTINATARIS
Alumnes de 2n d’ESO.

OBJECTIUS
Reflexionar sobre els comportaments incívics.
Prevenir situacions de risc.

CONTINGUT
Informació sobre les diferents normatives on apareixen regulats els comportaments considerats incívics.
Es parlarà sobre sorolls a la via pública, crits, música, etc. que causen molèsties al veïns.
Respecte dels espais públics, brutícia i ús del mobiliari urbà.
Situacions de risc, "botellón", addicions, tenint en compte el perjudici que comporta per un mateix i la repercussió per a la resta de ciutadans.

METODOLOGIA
Projecció de vídeos, rol playing, conversa guiada, pluja d'idees. L'objectiu és facilitar la participació perquè els joves pensin en el problema i puguin trobar possibles solucions.

DURADA
2 hores a la classe.
L'activitat compta amb el suport tècnic de la policia local del municipi.

ORGANITZA
Policia Local, col·labora regidoria d'Educació.

CALENDARI
A concretar.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 31 d'octubre de 2022.
Ajuntament de Montcada i Reixac