Menú > Catàleg d'activitats - 1r Cicle ESO > Detall activitat
Maleta Pedagògica: Expressart

La maleta pedagògica EXPRESSART té propostes d’activitats que són absolutament flexibles i es poden adaptar als contextos particulars en què es desenvolupen. Fins i tot el material pot suscitar altres usos i es pot convertir en un recurs viu i dinàmic. Aquest projecte incideix en la idea que l’art és un mitjà d’expressió, joc, experimentació, formalització i representació, que ofereix unes possibilitats gairebé infinites de formalitzar idees, sentiments, opinions i emocions, i que pot utilitzar els materials, objectes i procediments més variats, els quals, al seu torn, poden significar coses ben diferents segons l’artista que els faci servir.

PROGRAMA
L’objectiu principal és que tant els alumnes com els mestres gaudeixin de les obres i hi puguin establir un diàleg partint de la pròpia experiència i estimulant el respecte i l’interès per l’art com a mitjà d’expressió, joc, representació i experimentació. Un altre objectiu del projecte és aconseguir que els nens prenguin consciència de la seva pròpia capacitat d’expressió i que la desenvolupin lliurement, minimitzant imposicions i restriccions, en la mesura que sigui possible, i animant-los a utilitzar alguns dels elements o procediments que fan servir els artistes.

MATERIAL
Maleta amb diversos elements i una guia didàctica.

ORGANITZA
Expressart és un material didàctic creat pel Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.

INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs, al CRP del Vallès Occidental VI a crp-montcada@xtec.cat
Escriviu un correu on hi consti:
El nom de la mestra responsable i un correu de contacte.
Nom de l’escola
Prioritat de dates.
Curs a qui va destinat.

Més informació: https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental6/crp/expressart/
Ajuntament de Montcada i Reixac