Menú > Catàleg d'activitats - 1r Cicle ESO > Detall activitat
Just-Injust, el joc del comerç internacional

DESTINATARIS
Alumnat del cicle superior de primària, 1r i 2n cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

TEMÀTICA
Economia social i solidària
Comerç just i consum responsable
Educació per a la pau
Educació pel desenvolupament
Cultures de la Mediterrània

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
En aquest taller es treballen els ODS següents: ODS4 (educació de qualitat), ODS5 (igualtat de gènere), ODS10 (reducció de les desigualtats), ODS16 (pau, justícia i institucions sòlides).

OBJECTIUS I DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Conèixer la dinàmica del comerç internacional i algunes de les causes del fenomen migratori sud-nord.
Identificar alguns dels obstacles principals als que s’enfronten països pobres per millorar la seva situació.
Estudiar algunes alternatives com ara el comerç just, etc...

Es plantejarà un joc de simulació, altament competitiu, que reprodueix la divisió del treball, la productivitat i les relacions comercials entre diferents països.

Es dividirà el grup-classe en 6 petits grups que es distribuiran per l'aula, cadascun al voltant d’unes taules prou allunyades entre sí, de manera que es faciliti la circulació.
A cada grup se'ls distribuirà a l'atzar d’una bossa amb materials (paper, regles, tisores, etc.), que simbolitzaran la tecnologia i la matèria primera), molt desigualment repartits (uns tindran moltes eines, però poc paper, d'altres al contrari, etc). Amb el material que els ha tocat, i amb el que puguin aconseguir mitjançant negociacions amb els altres grups, hauran de produir el màxim de figures de paper que seran venudes a un preu estipulat.

En el decurs del joc aniran passant “coses” (fluctuacions de preus, descobriment de nous jaciments, informació privilegiada, etc). Guanyarà el grup que hagi aconseguit més diners.

Un cop acabat el joc, es farà la comparació entre el que ha passat i les regles del joc de les relacions comercials internacionals i s'identificaran les desigualtats en el desenvolupament econòmic i humà entre els països del
primer i tercer món, com a una de les causes del fenomen migratori sud-nord. Per acabar, es farà un petit debat sobre el que ha passat i se n'extrauran conclusions.

MATERIAL
• Aula amb les taules agrupades en 6 grups per poder distribuir l'alumnat, de manera que la circulació sigui fàcil (els grups es veuran obligats a negociar els uns amb els altres).
• Canó o pissarra digital amb accés a Internet. A la discussió posterior visitarem la pàgina de NNUU: http://hdr.undp.org/es/countries
• Es fa totalment imprescindible la participació al llarg de tot el taller del o de la mestra, ja que haurà de assumir un rol actiu en el joc (farà de comprador/a i haurà d’anotar el que va guanyant cada grup).

Suggerències per a un treball anterior a la realització del taller.
• Repassar els conceptes de “tecnologia”, “matèria primera”, “tercer món”
• Ubicar el cinc continents en un mapamundi.

Cal que abans de realitzar aquest taller, l'alumnat ompli unes fitxes que us faríem arribar per correu electrònic.

DURADA
1 hora i 30 minuts aproximadament

CALENDARI
Durant tot el curs escolar.

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbit de Cooperació i Solidaritat, a través de l'entitat Irènia.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 7 d'octubre del 2022.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.

Ajuntament de Montcada i Reixac