Menú > Catàleg d'activitats - 1r Cicle ESO > Detall activitat
Has vist la foto que corre? Prevenció de les violències sexuals i el sexpreading

DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de GM i GS, Escola d'Adults (CFPA), PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Sensibilitzar els i les joves vers les violències sexuals com a violències masclistes.
• Fomentar la presa de consciència de les i els joves sobre les causes i conseqüències de les violències
masclistes.
• Promoure una vivència de les relacions interpersonals sana i satisfactòria, que situïn l'autoestima, el respecte i
l'autonomia com a base de les relacions.
• Identificar el sexpreading i diferenciar-lo del sèxting per no confondre violència sexual amb sexualitat.
• Donar eines i recursos per a prevenir les violències sexuals i en concret el sexpreading entre grups de joves.

DESCRIPCIÓ
Les violències sexuals estan en el focus d'atenció de la nostra societat. Això, que per una banda és molt positiu perquè ens permet identificar-les i prevenir-les, pot causar també una certa inseguretat a l'hora d’abordar-les. Amb aquest taller ens proposem acompanyar les persones joves en la reflexió i l'anàlisi de les violències sexuals que més els poden afectar, posant especial atenció a l'enviament de fotografies de caràcter sexual sense consentiment (sexpreading). Des d’un punt de vista empoderador i una visió positiva de la sexualitat, buscarem estratègies col·lectives per sumar-nos a la construcció de sexualitats basades en el respecte i la llibertat.

METODOLOGIA
Utilitzem la tècnica del taller com a metodologia participativa per crear un espai educatiu d'intercanvi i aprenentatge col·lectiu.
Les activitats del taller aniran a càrrec de dues educadores.
Utilitzem suport audiovisual com a reforç de les dinàmiques proposades per tal d'analitzar els referents actuals dels i de les joves.

CONTINGUTS
• Estereotips de feminitat i masculinitat. Referents positius.
• Construcció de les sexualitats com a part de les violències masclistes vs construcció de les sexualitats des del
plaer i lliures de violències.
• Anàlisi de les diferents violències sexuals que es poden viure a l'adolescència.
• Sexpreading i sèxting. Funcionament de l’assetjament.
• Eines i recursos per treballar a l’aula.

EQUIPAMENT NECESSARI
Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a internet.

DURADA
1 sessió de 2 hores.

CALENDARI
De gener a juny de 2023.

ORGANITZA
Regidoria d'Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Candela.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 7 d'octubre de 2022.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.
Ajuntament de Montcada i Reixac