Menú > Catàleg d'activitats - 2n Cicle ESO > Detall activitat
Internet Segura. De tu a tu

DESTINATARIS
Alumnes 1r a 4t d'ESO.

OBJECTIUS
Conscienciació dels problemes i riscos que pot generar internet i crear hàbits saludables en la seva utilització, així com a les xarxes socials o vídeojocs.
Formar un grup d'alumnes de 3r i/o 4t d'ESO perquè assessorin a alumnes de 1r a fer-ne un bon ús i alhora, facin de mediadors o canalitzadors de possibles conflictes sorgits al centre.
Aquests joves formadors poden esdevenir referents i assessors per a tots els alumnes del centre, durant el curs escolar.

PROGRAMA
Selecció i formació a un grup de 10 a 20 alumnes de 3r o 4t d'ESO (en proporció al nombre total d'alumnes de 1r) en els següents temes: Imatges a la web, ciberassetjament, grooming, càmera web, sexting i privacitat.
Reproducció de vídeos i/o casos reals. Reflexionar, comentar i trobar vies de solució en cada un dels casos.
Formació entre iguals: els alumnes formadors faran dues sessions a les aules de 1r d'ESO (en petits grups) per aconsellar-los a fer-ne un bon ús.

CARACTERÍSTIQUES
1a fase: 3 sessions formatives d'1 hora als alumnes formadors escollits.
2a fase: 2 sessions d'1 hora per a cada aula de 1r, adaptant-nos a les característiques pròpies de cada centre i la seva disponibilitat.
És necessari ordinador portàtil, so i canó de projecció.

CALENDARI
Entre octubre i desembre, les 3 sessions al grup d'alumnes formadors.
Entre novembre i març, les sessions formatives a les aules de 1r d'ESO

ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Oficina de Relacions amb la Comunitat

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Primer trimestre.

Ajuntament de Montcada i Reixac