Menú > Catàleg d'activitats - Batxillerat > Detall activitat
La recerca al teu abast: com fer un bon treball de recerca (Biblioteca Elisenda de Montcada)

ITINERARI
Biblioteca

DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n de batxillerat.

OBJECTIUS
 • Capacitar els alumnes per ser autosuficients en la consulta i recerca d'informació a la biblioteca i a Internet sobre la temàtica que tractaran al treball de recerca.
 • Aprendre a citar segons les normatives existents.
 • Assolir coneixements bàsics de maquetació i presentació de documents.
 • Adquirir eines per realitzar presentacions orals d'èxit.

 • PROGRAMA
 • Fonts d'informació de qualitat disponibles a la biblioteca i a Internet.
 • El plagi i la citació bibliogràfica.
 • La maquetació de documents en el context acadèmic.
 • La presentació oral: la clau de la comunicació científica.

 • CARACTERÍSTIQUES
  L'activitat és eminentment pràctica i consta de 4 sessions cadascuna destinada a un punt del programa.

 • SESSIÓ 1: Què és el TdR? Tria de tema i plantejament d'hipòtesi i objectius

 • SESSIÓ 2: Fonts i cerques d'informació.
 • SESSIÓ 3: Plagi i citació bibliogràfica.
 • SESSIÓ 4: Maquetació.
 • SESSIÓ 5: Presentacions orals.

 • Cada centre podrà escollir si vol fer totes les sessions o si només en vol fer alguna de les 5.

  Si els professors faciliten els temes de recerca dels alumnes al personal de la biblioteca, les visites es personalitzaran segons les temàtiques triades.


  REQUISITS
  És necessària la presència d'un professor a l'aula.
  Per a la sessió 4, és necessari que el centre faciliti el manual d'estil al personal de la biblioteca si en disposa.

  DURADA I LLOC
  Cada sessió tindrà una durada d'1 hora i es farà al centre educatiu.

  DOCUMENTACIÓ
  Materials en PDF de cadascuna de les sessions.

  ORGANITZA
 • Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
 • Responsables de l'activitat: Roberto Melgosa (melgosafr@diba.cat) i Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat)
 • Responsable de la reserva de dates: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat)

 • TERMINI D'INSCRIPCIÓ
  Fins al 16 de juny de 2023.

  MÉS INFORMACIÓ
 • Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
 • Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als responsables corresponents.

 • Ajuntament de Montcada i Reixac