Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall programa
Promoció de la salut
Ja fa uns anys que des de la Regidoria de Salut Pública i Consum s’organitzen intervencions en salut adreçades als i les alumnes dels centres educatius del municipi. Les activitats principals s’han centrat en organitzar, desenvolupar i avaluar tallers adreçats als diferents nivells educatius.

La proposta que presentem pretén iniciar un treball continuat amb els i les alumnes que comencen el primer curs d’ESO fins al batxillerat a partir principalment de tres àrees (alimentació, drogodependències i sexualitat), de manera que en acabar l’institut l’alumne/a hagi treballat continguts necessaris en aquestes tres àrees.
Ajuntament de Montcada i Reixac