Menú > Catàleg d'activitats - 2n Cicle ESO > Detall programa
Coneixement del medi
En aquest apartat podeu trobar les activitats que proposa el Museu Municipal Montcada i que estan vinculades al coneixement de l’entorn.

També trobareu les activitats organitzades per l’Ajuntament així com per altres institucions supramunicipals.

Totes les activitats tenen un caràcter progressiu, amb la qual cosa és convenient que els alumnes, al llarg de la seva escolaritat, passin per les diverses activitats proposades.
Ajuntament de Montcada i Reixac