Menú > Catàleg d'activitats - Batxillerat > Detall programa
Promoció de la cultura
Amb aquestes activitats l’Ajuntament pretén que els infants i joves del municipi adquireixin hàbits de consum cultural, tot acostant-los a les diverses disciplines artístiques i culturals.

INFORMACIÓ SOBRE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL

Us avancem el calendari de l’oferta cultural Anem a l’Auditori per a les escoles . La sinopsi dels espectacles, us la farem arribar al més aviat possible.

Cada grup classe disposarà, si s’escau, de dues entrades gratuïtes que el/la mestre/a tutor/a podrà assignar als i les alumnes que cregui convenient. Aquestes entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.

Les escoles Mitja Costa, Elvira Cuyàs i El Viver disposaran d’una subvenció especial per al transport dels alumnes d’Educació infantil. Aquesta subvenció serà de 18 euros, com a màxim, per actuació i grup classe.

MOLT IMPORTANT:
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha de comunicar-ho amb deu dies d’antelació. En cas contrari s’haurà d’abonar el 40% de l’import de les entrades.
Ajuntament de Montcada i Reixac